Disclaimer
CONTACT HOME

Metselen.net heeft de privacy van internet-gebruikers hoog in het vaandel staan. De opslag van gegevens zullen tot het uiterste minimum worden beperkt. Uiteraard worden gegevens nimmer voor een ander doel gebruikt dan waarvoor ze zijn verstrekt. indien u een e-mail stuurt aan Metselen.net, om welke reden ook, dan wordt dit e-mail adres nimmer voor een ander doel gebruikt dan waarvoor u expliciet toestemming heeft gegeven. Het is gebruikelijk iedere e-mail te beantwoorden. Al kan het in sommige gevallen even duren.Mocht u ook maar enige vraag of opmerking hebben, aarzel dan niet om per email contact met ons op te nemen.

De op deze website getoonde informatie wordt door Metselen.net met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Metselen.net verstrekt door middel van deze website links en informatie over producten en diensten die in sommige gevallen door anderen worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Metselen.net aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website of het al of niet werken van links.

Metselen.net aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op de website opgenomen informatie.

Verwijzingen naar sites die niet door Metselen.net worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Metselen.net uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Metselen.net worden onderhouden wordt afgewezen.

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Metselen.net.

metselen

 

Copyright WWW.METSELEN.NET © 2000            Disclaimer