Elipsboog
CONTACT HOME
elipsboog
metselen
8 trek uit de snijpunten van de kleine cirkel horizontale lijnen
7 trek uit A willekeurig lijnen die, alle drie de circels snijden.
10 nu zie je een aantal driehoeken de haakse hoeken daarvan zijn de punten van de elips
12 uitzetten van de vlinder
a teken rechthoek B-A-C-E
b teken diagonaal C-B
c trek vanuit E loodrecht opC-B een lijn
d op A-D vind je G
e op de middellijn vind je F
f trek lijnen vanaf de buitenste circel
door de snijpunten die de elips vormen
naar de middellijn g zo krijg je een vorm van een vlinder
h het porringpunt is punt F
en loopt over de vlinder
de elipsboog en de vlinder in zijn geheel
11 de rode lijn is de elips
4 trek de circel met A-C als straal
5 trek de circel met A-B als straal
6 trek de circel met A-D als straal

 

Copyright WWW.METSELEN.NET © 2000            Disclaimer
1 bepaal de halve overspanning A-B
2 bepaal de hoogte van de boog A-C
3 A-D is A-B plus A-C
9 trek uit de snijpunten van de middelste cirkel verticale lijnen