Ketting verband
CONTACT HOME
Kettingverband
metselen
1e laag drieklezoor-strek-kop-strek-strek-kop enz
2e laag kop-kop-strek-strek-kop enz
3e laag drieklezoor-strek-kop-strek-strek-kop enz
4e laag kop-kop-strek-strek-kop enz

 

Bij het Noors- of kettingverband bestaat elke laag uit een herhaling van twee strekken met één kop. De koppen in de volgende laag komen telkens boven de stootvoeg tussen de twee strekken van de vorige laag. De koppen komen zo recht boven elkaar te liggen. Het verticale patroon van de koppen die door de stootvoegen tussen de strekken aan elkaar geregen lijken, zou dit verband de naam kettingverband hebben gegeven.
Kettingverband
Copyright WWW.METSELEN.NET © 2000            Disclaimer
Kettingverband
kettingverband ook wel noorsverband
ontleent zijn naam aan de volgorde
van de koppen,en de strekken
die aan een ketting doet denken
Foto's kettingverband