Metselen
CONTACT HOME

verhouding1op4
1/2zak metselcement 
2 zakken metselzand a25kg
metselen

 

Leg de steen nu tegen het profiel aan, met de
bovenzijde evenwijdig aan de metseldraad. Beweeg
de steen van links naar rechts in de zo net
aangebrachte specie, zodat ze goed in de mortel
komt te liggen.
Geen specie tussen het profiel en de steen.
De overtollige specie haalt u weg met
de troffel en gooit u terug in de metselkuip.

Om de volgende steen aan te brengen, maakt u een
mortelwal tegen de reeds gemetselde steen, iets dikker
dan de stootvoegbreedte. Beweeg ook deze steen heen en
weer in de specie, evenwijdig met de draad, de
voorkant op ca. 1 mm van de draad.

Copyright WWW.METSELEN.NET © 2000            Disclaimer
De specie wordt over ruim de lengte van de steen op de
ondergrond aangebracht in een iets grotere dikte dan de
voeg uiteindelijk zal worden.

specie