Tegelverband
CONTACT HOME
tegelverband
metselen
tegelverband zijn allemaal strekken boven elkaar
de stootvoegen lopen dus door ,constructief niet stevig
de stevigheid zal dus ergens anders vandaan moeten komen
bij voorbeeld door mufor in de lintvoegen te metselen.
Bij het stapel- of tegelverband worden de stootvoegen in de strekkenlagen verticaal boven elkaar geplaatst. Er is dus eigenlijk geen verband tussen de stenen die recht boven elkaar worden gestapeld. Zowel de lint- als de stootvoegen liggen in elkaars verlengde zoals dat bij eenvoudig tegelwerk gebruikelijk is.
Omdat er eigenlijk geen verband in het metselwerk is, wordt de stabiliteit van het metselwerk gewaarborgd door metselwerkwapening op te nemen in de lintvoegen.