vochtigheids gehalte van een gemetselde muur
CONTACT HOME

Tip van een oud metselaar

Als oud metselaar nog een belangrijke tip van de vakman: Als u metselt bij hoge temperaturen (ook binnenen) of in een omgeving met een lage luchtvochtigheid dan is de kans op het zogenaamde verbranden van het metselwerk erg groot. Het komt er op neer dat de droge stenen zo wie zo al veel vocht onttrekken aan de metselspecie. Een brandende zon, lage luchtvochtigheid en bewegende lucht, zullen dit proces alleen maar versnellen. Lekenbroeders maken dan de denkfout: maar dan is het metselwerk toch snel droog en hard? Fout dus. Inderdaad wel snel droog maar niet hard. Het cement als bestanddeel van de metselmortel is namelijk een hydraulisch bindmiddel. Dat wil zeggen dat het onder invloed van vocht hard wordt. Ook in vochtige lucht zal dat in voldoende mate gebeuren. Maar omdat er meestal met kurkdroge stenen wordt gemetseld in combinatie met uitdrogende factoren als warmte en wind zal het verhardingsproces verre van optimaal verlopen. Er wordt een aanvang gemaakt van binding en uitharding door het aanwezig vocht in de metselmortel. Maar dat proces wordt stilgezet omdat het vocht spoedig is verdampt. Het resultaat zal zijn dat de droge mortel niet de bindende werking en hardheid heeft die het zou moeten hebben. De stenen van de muur zal men zonder al te veel in spanning van elkaar kunnen slaan, waarbij de droge mortel gelijkend op zand uit elkaar valt.  Zeker bij siermuren of bij pilasters (sierzuil) die verder geen dragende functie hebben, zal dit problemen opleveren omdat de bovenste lagen door mechanisch geweld snel zullen loslaten en dit proces zal zich steeds verder voortzetten. Maar ook weersinvloeden zoals vorst zullen het metselwerk snel aantasten bij onvoldoende uitgeharde metselmortels.  Dragende muren zullen er geen of veel minder last van hebben omdat de druk op de mortel groot is en voor stevigheid zorgt en bovendien zal men geen last hebben van vrijliggende bovenste lagen. Maar uiteraard geldt ook bij dragende muren dat men die beter wel zodanig kan metselen dat een goed uitgeharde en bindende mortel de stenen met elkaar verbind.

Hoe bereikt men dat de metselmortel goed uithardt?
Vroeger waren de cementmortels technisch gezien slechter en meer afhankelijk van vocht. Toen liet men de metselstenen verzadigen met water en daarna werden ze op een speciale manier opgestapeld zodat de wind vrij spel had. Zodra de stenen aan de buitenkant droog waren werden ze verwerkt door de metselaar. Omdat de buitenkant droog was kreeg de metselaar niet te maken met vieze cement cement vegen op zijn metselwerk. Natte stenen zijn namelijk  niet of nauwelijks schoon te verwerken. Maar omdat de binnenkant nog vochtig is droogt dit metselwerk niet uit en vind er een optimale binding en uitharding plaats. Deze methode zou heden ten dage te kostbaar worden en de noodzaak is er ook minder omdat de hedendaagse cementsoorten ook bij minder vocht beter binden. Maar ook nu geldt nog dat er wel degelijk voldoende vocht aanwezig moet zijn. Heeft u toevallig een partij metselstenen die ongewild erg nat zijn geworden dan is het een goede zaak om die gelijkmatig te verwerken met droge stenen. De vochtige stenen zullen hun vocht afgeven in het metselwerk en zullen zorgen voor een niet te snelle uitdroging van het object. Nadeel is dus dat erg natte stenen moeilijk schoon zijn te verwerken. Dus even uitproberen of de stenen niet te nat zijn. Maar we gaan uit van droge stenen. Als u die verwerkt in erg drogende omstandigheden, b.v. op een snikhete zomerdag, spuit ze dan nat een uur tot enkele uren voor gebruik. Door de zuigende werking zal de buitenkant niet kletsnat worden en zal er toch voldoende vocht in zitten om de binding van de metselmortel goed te laten verlopen. Maar denk erom, te nat aan de buitenkant geeft specievegen op het metselwerk. Verder kan het geen kwaad, zeker in de brandende zon, om het metselwerk af en toe te besproeien met een tuinslang. Daarbij niet de volle straal gebruiken uiteraard maar een sproei straal. Het specie mag daarbij uiteraard niet uit de voegen lopen, want dan sproeit u te lang op dezelfde plek. Als u het metselwerk op de goede manier vochtig houdt krijgt u als resultaat een metselwerk dat technisch gezien, kwalitatief van hoog gehalte is.

Succes.
Willem Zijlstra

metselen

 

Copyright WWW.METSELEN.NET © 2000            Disclaimer