WWW.METSELEN.NET 
Metselen Metselverbanden Bogen Metselwerken.

KORFBOOG1 bepaal de overspanning A-B

2 bepaal de hoogte C-D

3 trek vanuit C met A-C als straal een cirkel

4 trek de middellijn door C-D

5 snijpunt cirkel, middelpunt is E

6 trek vanuit D een cirkel met D-E als straal

7 trek lijn A-D, snijpunt is F

8 trek lijn B-D, snijpunt is G

9 bepaal het midden van A-F, G-B

10 trek hierop loodrecht[haaks] een lijn

tot op de middellijn is punt P

11 snijpunt op A-C=H

12 snijpunt op C-B=K

13 teken vanuit H-K de kleine boog met A-H als straal

teken vanuit K-B de kleine boog met K-B als straal

14 vanuit P de grote boog

15 deze boog heeft drie porringpunten H,P,K