WWW.METSELEN.NET 
Metselen Metselverbanden Bogen Metselwerken.

Wildverband


Vrijverband zit geen regelmaat in er zijn wel regeltjes

1. niet meer dan twee koppen of vier strekken naast elkaar

2. vallende tanden niet groter dan vijf lagen

3. geen herhalingen en beginnen met een drieklezoor

Bij wildverband worden koppen en strekken in ogenschijnlijk willekeurige volgorde in het metselwerk opgenomen. Om dit gevelbeeld te verkrijgen dient de metselaar echter goed op te letten dat er niet ergens in het metselwerk plaatselijk toch onbedoelde regelmatige patronen ontstaan.

Volgens de Uitvoeringsrichtlijn metselwerkconstructies bestaat wildverband uit:

- hoeken die beginnen met een strek, drieklezoor of een kop;

- vallende tanden niet groter dan 6 lagen;

- sprongen van een klezoor niet meer dan 6 boven of schuin boven elkaar;

- lijkt niet op een of ander regelmatig verband.