WWW.METSELEN.NET 
Metselen Metselverbanden Bogen Metselwerken.

Kruisverband


1e laag .kop-kop-kop-kop-kop enz.

2e laag drieklezoor-kop-strek-strek-strek enz

3e laag kop-kop-kop-kop-kop enz.

4e laag drieklezoor-strek-strek-strek enz. 

Dus om de vier lagen hetzelfde verband.

Verschil zit in het begin van de 2e en 4e laag


Het kruisverband lijkt erg op het staand verband, omdat ook dit verband tot stand komt door afwisseling van lagen van strekken met koppen. Het verschil is dat de strekken niet recht boven elkaar liggen, maar steeds een halve steen verspringen. Dit komt tot stand door vanaf de hoeken of muurbeëindigingen de drieklezoren in de strekkenlaag om de ander te laten volgen door eerst een kop en dan de strekken. In het metselverband herkent men een aaneensluiting, diagonaal, van kruisvormen. Deze kruisvorm wordt in siermetselwerk vaak gebruikt om het metselwerk te accentueren in kleur of door reliëf.