WWW.METSELEN.NET 
Metselen Metselverbanden Bogen Metselwerken.

Peil bepalen

Als alle profielen staan, zetten we een peil op de profielen het peil is afgewerkte vloer +1meter bij het maken van een eenvoudig muurtje kan dat ook een willekeurig peil zijn b.v hoogte van het tuinmuurtje. zet het peil op de profiel, zet een duidelijke rechte streep, sla er eventueel een spijker half in. waterpas dit over naar de andere profielen. markeer ook dit peil

 

Voor het maken van een verdeellat zie maat bepalen.

Haal het peil van het profiel over op de verdeellat' hou de verdeellat zo laag mogelijk  zodat je evtueel met een hele laag kan beginnen, afhankelijk van de situatie. zet het peil op de verdeellat en markeer die, 


Zet vervolgens de verdeling van de lat over op het profiel.  zet de verdeling ook op de andere profielen, hou de verdeellat zo dat het peil op de verdeellat gelijk is met het peil op het profiel, loop zo alle profielen langs


Maat bepalen